Terapia grupowa

Napisane przez PLT
  • wielkość czcionki
Terapia grupowa

Specyfiką terapii grupowej jest możliwość korzystania przez pacjenta, nie tylko z pomocy terapeuty, ale także czerpania wsparcia i informacji na swój temat od innych osób korzystających z terapii grupowej.

Zasady terapii grupowej sprawiają, że warunki rozmowy w grupie są optymalne – zasady dotyczą poufności tożsamości uczestników i treści rozmów, a także obecności i aktywnego uczestnictwa w sesjach.
Dzięki kontaktowi grupowemu stwarza się możliwości poznania samych siebie i poprawy własnych niedoskonałości poprzez otrzymywanie i udzielanie informacji zwrotnych.
Korzystając z terapii grupowej zdobywa się również poczucie przynależności, co niweluje uczucie osamotnienia i izolacji.

Grupy terapeutyczne prowadzone są zwykle przez jednego lub dwoje terapeutów. Czas trwania sesji jest z góry ustalony, istnieją też ustalenia dotyczące czasu pobytu w grupie każdego z uczestników.

Część grup organizowana jest w ten sposób, że skład grupy i ilość sesji są określone na początku jej działania (grupy zamknięte), natomiast w części istnieje możliwość dołączania w trakcie, a czas zakończenia spotkań grupowych nie jest określony (grupy otwarte).

Artykuły powiązane