Konsultacje

Napisane przez PLT
  • wielkość czcionki
Konsultacje

Konsultacja pedagogiczna to jednorazowe (rzadziej kilkukrotne) spotkanie ze specjalistą, którego celem jest określenie charakteru problemów, dysfunkcji dziecka oraz zaproponowanie odpowiednich metod pracy nad rozwiązaniem lub zmianą.

Konsultacje pedagogiczne skierowane są do dzieci i młodzieży przejawiających trudności adaptacyjne, są nieśmiałe, zalęknione, mają problemy natury emocjonalnej, mają trudności z nauką,  jest agresywne i nie stosuje się do przyjętych zasad społecznych, przeżyło traumatyczne zdarzenie, często wchodzi w konflikty. 

Podczas konsultacji pomożemy ustalić jakiej specjalistycznej pomocy potrzebuje Twoje dziecko.

Czas trwania sesji to 50 minut.

Artykuły powiązane