Trening motywacyjny

Napisane przez PLT
  • wielkość czcionki
Trening motywacyjny

Cele treningu.

Po treningu  uczestnicy znają:

  • definicję pojęcia motywacja,
  • płaszczyzny psychologiczne motywacji,
  • teorie i formy z zakresu motywacji,
  • możliwości motywowania,
  • problemy motywacyjne wraz z analizą i propozycjami rozwiązania,
  • formy motywacyjne w procesie wprowadzenia zmian.

Program treningu

Blok I. Definicja pojęcia motywacja.

1. Definicja pojęcia motywacja.
2.Jak funkcjonuje motywacja.

Blok II. Zasady motywacji.

1. Motywy.
2. Zachęcanie.
3. Emocje.
4. Wola i świadomość.
5. Pozytywne nastawienie własne

Blok III. Teorie o motywacji.

1. Teoria treści (piramida potrzeb według Maslowa).
2. Model zaspokojenia potrzeb.
3. Teoria procesu.
4. Model oczekiwania-wartości.
5. Teoria instrumentalizacji.
6. Sytuacja – wynik - oczekiwania.
7. Postępowanie – wynik - motywacja.
8. Wynik – skutki – oczekiwania.

Blok IV. Formy motywacji.

1. Motywacja własna.
2. Motywacja przez czynniki zewnętrzne.

Blok V. Możliwości motywacji.

1. Rozpoznanie własnych podstawowych motywatorów.
2. Wyzwanie.
3. Inspiracja przez innych.
4. Przypomnienie sukcesu.
5. Ukierunkowanie na przyszłość.
6. Orientacja zmysłowa.
7. Nacisk czasowy.
8. Dobre samopoczucie w trakcie postępowania lub z powodu wyniku.
9. Konkurencja, współzawodnictwo.
10. Poczucie odpowiedzialności.
11. Poczucie współnoty.
12. Otoczenie.
13. Uznanie.
14. Dobre przygotowanie.
15. Formy samo motywacji.
16. Utożsamienie się z własną pracą.
17. Pozytywne odczuwanie własnej odpowiedzialności.

Metody pracy:

Autorefleksja, autodiagnoza, miniwykład, metoda poszukiwań, ćwiczenia w grupach, ćwiczenia w parach, gry psychoedukacyjne.

Czas trwania: 12 godzin (6 godz. x 2 dni)

Artykuły powiązane