Trening rozwoju osobistego - budowanie poczucia własnej wartości

Napisane przez PLT
  • wielkość czcionki
Trening rozwoju osobistego - budowanie poczucia własnej wartości

Cele treningu:

  • prezentacja programu,
  • budowanie zaufania i bezpieczeństwa w grupie,
  • integracja grupy,
  • rozwijanie świadomości własnych wad i zalet,
  • budowanie poczucia własnej wartości siebie,
  • rozwijanie samoświadomości,
  • uświadamianie roli pozytywnego myślenia i samoakceptacji w życiu człowieka.

Program treningu

Blok I. Samoświadomość.

1. Definicja świadomego życia.
2. Zdrowa samoocena.
3. Przyczyny i skutki zaniżonej samooceny.
4. Psychologiczne strategie wypierania i unikania.
5. Indywidualne trudności w poszczególnych sferach życia.

Blok II. Samoakceptacja.

1. Esencja samoakceptacji.
2. Zachowania wypływające z miłości i lęku.
3. Świadomość myśli, uczuć i reakcji.
4. Akceptacja „niechcianych” uczuć.

Blok III. Życie celowe.

1. O co chodzi w moim życiu?
2. Ustalenie aktualnych priorytetów.
3. Elastyczność i konsekwencja w działaniu.
4. Motywacja negatywna i pozytywna.

Blok IV. Granice odpowiedzialności.

1. Konsekwencje świadomego życia.
2. Odpowiedzialność za kogoś i wobec kogoś.
3. Poczucie winy i zaufanie.
4. Decyzje i ich następstwa.
5. Z dystansem do siebie.
6. Praktyka przyjmowania odpowiedzialności za siebie.

Blok V. Postawa asertywna i poczucie własnej wartości.

1. Podstawy postawy asertywnej.
2. Potencjalne sfery problemów w byciu osobą asertywną.
3. Trudności w wyrażaniu własnego zdania i uczuć.
4. Kłopoty z popełnianymi błędami.
5. Pomocne techniki komunikacji.

Metody pracy:

Autorefleksja, autodiagnoza, miniwykład, metoda poszukiwań, ćwiczenia w grupach, ćwiczenia w parach, gry psychoedukacyjne.

Czas trwania: 12 godzin

Artykuły powiązane