Warsztaty dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym

Napisane przez PLT
 • wielkość czcionki
Warsztaty dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym

Cele warsztatów:

 • rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie oraz porozumiewania się,
 • integrowanie zespołu,
 • rozwijanie samoświadomości,
 • poznanie siebie,
 • polepszenie współpracy,
 • puszczanie blokad komunikacyjnych,
 • ćwiczenie ekspresji i inwencji twórczej,
 • budowanie empatii i umiejętności odczytywania uczuć,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 • zapobieganie zmęczeniu psychofizycznemu poprzez ćwiczenie umiejętności podnoszenia poziomu energii w grupie oraz umiejętności wyciszenia,
 • budowanie zespołu, który chętnie ze sobą współpracuje.

Warsztat 1: Jak radzić sobie z problemami w szkole (rówieśnicy i nauczyciele).

Zagadnienia realizowane podczas zajęć.

1. Identyfikacja problemów szkolnych i domowych.
2. Umiejętność dyskusji na temat trudnych sytuacji oraz poszukiwać skutecznych sposobów rozwiązywania kłopotliwych sytuacji.
3. Nauka współpracy z rówieśnikami i dorosłym w rozwiązywaniu problemów.

Warsztat 2: Jak rozmawiać z rodzicami aby zostać wysłuchanym.

Zagadnienia realizowane podczas zajęć.

1. Hierarchia potrzeb.
2. Elementy asertywności.
3. Elementy komunikacji.
4. Kształtowanie poczucia własnej wartości.
5. Rozpoznawanie i wyrażanie uczuć i potrzeb.
6. Formułowanie prośby zamiast żądania.
7. Empatia wobec samego siebie i drugiej osoby.
8. Wyrażanie uznania i wdzięczności.

Warsztat 3. Trening kreatywnego rozwiązywania problemów.

Zagadnienia realizowane podczas zajęć.

1. Rozwój i stymulacja zachowań twórczych.
2. Rozwijanie zachowań kooperacyjnych, które sprzyjają postawie twórczej.
3. Stymulacja wyobraźni.
4. Wykształcenie umiejętności nietypowego wykorzystani przedmiotów.
5. Dostrzegania, niecodziennych możliwości w codziennych zjawiskach.
6. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania niespecyficznych problemów, rozbudzanie twórczej postawy wobec języka i jego możliwości.
7. Rozwijanie umiejętności wykorzystywania pozawerbalnych kanałów komunikacyjnych.
8. Praca nad koordynacją wzrokowo-ruchową.
9. Motywowanie do wykorzystywania burzy mózgów w rozwiązywaniu problemów.
10. Rozwijanie umiejętności improwizacji.
11. Rozwijanie otwartości i akceptacji dla rozwiązań stosowanych przez innych.
12. Rozwijanie współpracy.

Warsztat 4. Jak ustrzec się przed uzależnieniami.

Zagadnienia realizowane podczas zajęć.

1. Kluczowe informacje na temat niebezpieczeństw i pułapek związanych z używkami.
2. Poznanie skali ryzyka związanego z sięgania po używki oraz uzależnieniem od mediów.
3. Podnoszenie świadomości dzieci dotyczącej przyczyn sięgania po używki.
4. Uwrażliwienie na zagrożenia wynikające ze sztucznego redukowania przezywanych uczuć i emocji.
5. Wskazówki do wykształcenia poprawnego systemu wartości.
6. Kształtowanie samooceny.
7. Wyposażenie dzieci w wiadomości i umiejętności dotyczące obrony przed uzależnieniami.
8. Elementy asertywności.
9. Propagowanie zdrowego trybu życia.

Metody pracy:

Praca indywidualna i grupowa, elementy psychodramy, trening nowych umiejętności, miniwykład, gry dydaktyczne i symulacyjne, wizualizacja, dyskusja.

Czas trwania warsztatu: 4 godziny

Artykuły powiązane