Warsztaty umiejętności wychowawczych

Napisane przez PLT
  • wielkość czcionki

Cele warsztatów:

  • umiejętność aktywnego, wspierającego słuchania,
  • nawiązywanie efektywnej współpracy z dzieckiem,
  • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka bez stosowania różnorodnych form przemocy,
  • wyrażanie przez rodziców oczekiwań i ograniczeń w taki sposób, by były one przez dziecko respektowane,
  • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć, a także radzenie sobie z "trudnymi" uczuciami w duchu poszanowania godności osobistej człowieka,
  • uwalnianie siebie i dziecka od ograniczającego lub wręcz zaburzającego rozwój osobowości funkcjonowania w rolach,
  • pomoc w rozwoju pozytywnego i realistycznego obrazu siebie, swoich możliwości i zdolności, a także wzrostu zaufania i szacunku do siebie jako wartościowego człowieka,
  • mądre wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka.

Program warsztatu

Blok I. Moje dziecko dziś i "jutro".

1. Jak widzę swoje dziecko?
2. Do czego wychowujemy swoje dziecko?
3. Jakie chcemy, żeby ono było?
4. Jakie są nasze psychologiczne granice?

Blok II. Porozumiewanie się z dzieckiem.

1. Czy umiemy słuchać i słyszeć nasze dzieci?
2. Czy słuchamy przyjaźnie?
3. Jak słuchać dziecko na różnych etapach jego życia?
4. Jak pokazać dziecku, że jest słuchane i ważne nawet wówczas kiedy mu odmawiamy?
5.Techniki aktywnego słuchania.

Blok III. Nagrody i kary w wychowaniu.

1. Czy warto nagradzać czy karać?
2. Konsekwencje naszych postaw dla nas i dla naszych dzieci.
3. Przekaz emocjonalny i modelowanie zachowań.
4. Jak karać nasze pociechy, gdy uporczywie nie respektują naszych zakazów czy nakazów?
5. Jak chwalić aby pochwała nie budziła w naszym dziecku sprzecznych emocji i wzmacniała pożądane zachowania?

Blok IV. Uczenie dzieci rozwiązywania problemów.

1. Metoda ograniczonego wyboru.
2. Wyciąganie konsekwencji.
3. Uczenie dzieci obowiązków.
4. Stosowanie zachęty i pochwały przy nauce obowiązków.

Metody pracy:

Autorefleksja, autodiagnoza, miniwykład, metoda poszukiwań, ćwiczenia w grupach, ćwiczenia w parach, gry psychoedukacyjne, scenki rodzajowe

Czas trwania: 16 godzin

Artykuły powiązane